Kako Prošlost Utiče Na Sadašnjost

 

 

 

Svako od nas predstavlja zbir svojih prošlih iskustava. Način na koji emotivno doživljavamo našu prošlost, direktno utiče na našu sadašnjost. Kad se uz pomoć Hipnoze okrenemo svom unutrašnjem Ja i otkrijemo emocije i osećanja koja nosimo, tad razumemo šta to pokreće naše programe ponašanja i razmišljanja. 

U životnom periodu kad odrastamo, dok smo smo mladi i nezreli, mi nemamo dovoljno znanja i životnog iskustva da bi razumeli naše emocije i osećanja. Tako da vrlo često ne znamo kako da razrešimo i iskažemo naše emocije na zdrav i prijatan način. Sve naše emocije su energija u pokretu. Emocije su sastavni deo naše humanosti i zato stalno osećamo energiju tih emocija.

Problem nastaje kad se prekine slobodan protok te energije, tad ta energija ostaje potisnuta i zarobljena negde u nama. Kao rezultat toga, sve naše emocije koje nisu razrešene i ostvarene, emocije koje smo potisnuli, pokušali da  zaboravimo ili odbacimo, nastavljaju da žive i manifestuju se u našem telu u formi neprijatnih fizičkih osećanja. Što će reći neprijatne emocije sahranjene u nama ne umiru, nego nastavljaju da žive i proganjaju nas sve dok ih emotivno ne ispraznimo.

Fizičari su dokazali da sve što nas okružuje vibrira određenom frekvencijom. Kad dve stvari imaju sličnu frekvinciju i jedna od njih se aktivira i počne da vibrira, ona automatski izaziva drugu da vibrira u skladu sa njom. Uzmimo dve violine za primer: Ako su blizu jedna drugoj, kad se aktivira C žica na jednoj violini tad C žica i na drugoj počinje da vibrira. Ta pojava se zove akustična rezonanca.

Emotivna rezonanca prati isti princip. Mi skupljamo i slažemo naše memorije, naša razmišljanja, naše emocije i osećanja u ćelijama našeg tela. Kad neka sadašnja situacija ili dešavanje počne da vibrira u skladu sa nekom prošlom situacijom ili dešavanjem, mi trenutno imamo emotivni flešbek. Što će reći ponovo pokrećemo inicijalnu emociju, ali ne na svesnom nego na našem podsvesnom- emotivnom nivou.

Zato svaki put kad neko od naših prošlih iskustava, naiđe na slično iskustvo u sadašnjosti, ono automatski oživi u našoj podsvesti, reenergizuje se, vibrira pojačanom snagom i izaziva fizička osećanja u našem telu. Ovo pravilo važi kako za prijatna tako i za neprijatna osećanja. Možda vam je sad jasno zašto na neki minormi problem ili situaciju, reagujete neverovatno burno.

Koliko god Vam zvučalo neverovatno sve naše emocije i sva osećanja koja se javljaju kao njihova fizička manifestacija su važne i neophodne. One su naš prirodni sistem za navođenje. One nas vode i omogućavaju nam da budemo zdravi, da radimo ono što nam prija, da izbegnemo potencijalne opasnosti te da živimo sretan i ispunjen život.  

Međutim mi živimo u materijalno-potrošački orijentisanom svetu gde se većina naših emocija smatra lošim. Pa  zato u skladu sa tim materijalnim mentalitetom,  problemu sa emotivnim nabojem se pristupa kao nekom običnom virusu koji se može eliminisati raznim medikamentima. No, na njihovu veliku žalost, hemija može samo privremeno da otupi i maskira naša osećanja. Onog trenutka kad dejstvo hemije prestane emotivni naboj se vraća još jači nego pre.

Hipnoza je prirodni način da otkrijemo potisnutu, sputanu i pri tome nagomilanu emotivnu energiju skrivenu duboko u nama. Tek tad imamo pravu mogućnost da razrešimo i oslobodimo se destruktivnog naboja potisnutih emocija i dopustimo našoj životnoj energiji da se slobodno kreće.

Oslobađajući se emotivnih naboja iz prošlosti, dajete sebi šansu da živite svoj život opušteni i zadovoljni. Nema više onog osećanja kao da je u vama vulkan koji samo što ne eksplodira. Kao rezultat tog emotivnog pražnjenja trenutno osećate neverovatno olakšanje. Tad osećate da ste ponovo u potpunoj kontroli svog života.

 

S Poštovanjem,
Zoran pavlović C.Ht.
www.Hipnoza.org