Afrodita Hipnoza

"Femina - Mater - Deam"

Probudite Svoju Uspavanu Afroditu!

Problemi sa vašom prirodnom seksualnošću poput: anorgazmije, vaginizma, velikog straha i/ili averzije prema seksu, kao i nemogućnost da zatrudnite, a zdravi ste i želite dete?!

Vaša svest i racio zbunjeni su i nemoćni kod ovih delikatnih problema - Podsvest je apsolutni 'gospodar' svega u vezi spontanih telesnih reakcija, pa samim tim i Vaše seksualnosti!

Oslobodite se problema i ograničenja u vezi svoje seksualnosti - To nisu zakoni uklesani u kamenu - To su samo pogrešni 'podsvesni' programi koji se lako i efikasno koriguju Hipnozom!

"Pet Seansi & Afrodita Efekat"

Cena 1500€ & Garancija Uspeha