HIPNOZA BEOGRAD

Centar Pozitivnih Promena


Kontrola Prošlosti

(Kako Živeti u Sadašnjosti)

Opterećenost prošlim situacijama oduzima nam mogućnost uživanja u sadašnjosti.

Emocije & Prošlost

Naše ponašanje u vezi prošlosti predstavlja set automatskih ‘psiho-fizičkih’ reakcija na naša današnja razmišljanja, tumačenja i sećanja u vezi prošlih situacija.

Ovakva naša ‘psiho-fizička’ reakcija direktna je posledica loših 'emotivnih doživljaja’ u vezi tih prošlih situacija.

To znači da naš ‘emotivni doživljaj’ izgrađen u prošlosti, potpuno kontroliše naše današnje ‘psiho-fizičke’ reakcije u vezi tih prošlih situacija.

Loš emotivni doživljaj u vezi prošlih situacija sastavljen je od naših:

  - Neprijatnih osećanja

  - Negativnih emocija

  - Pogrešnih uverenja

  - Neželjenih ponašanja

Svi pobrojani elementi sastavni su deo naše podsvesti i oni se ‘automatski’ aktiviraju svaki put kad razmišljamo o tim prošlim dešavanjima.

Prošlost & Podsvest

Svako naše današnje ponašanje i razmišljanje u odnosu na prošle situacije koje nas pritiskaju i opterećuju, direktna je posledica naših neprijatnih osećanja, koja osećamo u vezi te situacije.

Upravo ta 'neprijatna osećanja', koja osećamo u vezi prošle situacije, pokazuju nam kako naša podsvest doživljava tu situaciju.

Što znači, naša 'podsvesna-emotivna' interpretacija prošlih situacija, kontroliše naše današnje svesno, naizgled 'logičko' razmišljanje i uobičajeno ponašanje.

Program Kontrola Prošlosti

Da bi se neka naša automatska reakcija i način tumačenja situacija promenili, potrebno je prvo uspostaviti emotivnu harmoniju.

Tek kad se uspostavi 'emotivna harmonija' moguće je promeniti naše neželjena razmišljanja i pogrešna tumačenja, odnosno osloboditi se prošlosti.

Ovaj program nam upravo to omogućava, tako što nas svaka seansa vodi kroz sledeća tri koraka:

1. Mentalna Relaksacija

Jednostavno oslobađanje od svih bespotrebnih misli i uspostavljanje maksimalne koncentracije i fokusa...

2. Emotivno Pražnjenje

Pražnjenje negativnih emocija i osećanja koji stvaraju pritisak u nama i  zamagljuju našu svest...

3. Kreiranje Promene

Usvajanje novog ponašnja i razmišljanja upijanjem i kondicioniranjem jasnih, preciznih sugestija...

Radeći po ovom programu, posle svake seanse mi se osećamo sve bolje, a naša opterećenost prošlim situacijama ubrzano se smanjuje...

Pitanja & Odgovori

DA LI ovaj PROGRAM VAŽI ZA SVaku VRSTu prošlosti?

Apsolutno Da! Seanse i instrukcije ovog programa  uspešno deluju na svaku vrstu prošlih iskustava. Zato što su sva prošla iskustva sačinjena od istih sastojaka: osećanja, emocije, reakcije i ponašnja. Razlika je samo u nazivu situacija i vašem dosadašnjem tumačenju, a ne u njihovim sastojcima. Radeći po uputstvima, vrlo brzo ćete i sami to zaključiti.

KADa se MOGU OČEKIVATI PRVi REZULTATi?

Tempo i brzina promena razlikuju se od osobe do osobe, zato što svako ima svoje želje, ciljeve i očekivanja. Ponekad je promena skoro trenutna, ali u većini slučajeva se promena dešava postepeno. Prvenstveno zato što ljudima treba malo vremena da 'shvate' da se promena već desila, jer oni i dalje 'misle' da imaju problem, ali... U njima više nema onih neprijatnih osećanja, koja bi im to i potvrdila :)

Koliko seansi nam je potrebno?

Praksa je pokazala da je obično potrebno 4-6 živih seansi, a rezultate svoje promene potvrđujemo i kondicioniramo snimljenim seansama. Što znači: Žive seanse nam služe za demontiranje emotivnih uzroka našeg problema, a snimljene za kondicioniranje novog ponašanja i razmišljanja, kao i za ubrzavanje samog procesa promene.

Iskustva Korisnika

Prošlost je zbir naših osećanja i uverenja…

Naša prošlost nije samo zbir naših ružnih sećanja, nego 'živo tkivo' satkano od naših osećanja i uverenja u vezi tih prošlih situacija. Ovo sam shvatila i doživela radeći sa vama. Promene koje su mi se desile, kao i samo otkriće da je naš doživljaj prošlosti nešto što možemo promeniti i nastaviti sa životom bez tog opterećenja.  Hvala vam neizmerno!

Bojana B.

Opadaju pritisak i unutrašnji haos...

Mogu da primetim da svakodnevnim pražnjenjem emocija i osećanja opadaju pritisak i unutrašnji haos koji sam godinama nosio u sebi. Neprijatne telesne senzacije se smanjuju iz dana u dan, daleko sam opušteniji i fokusiraniji na posao i dogadjaje oko sebe, a samim tim i raspoloženiji. Vratio se osmeh na moje lice :) Hvala veliko, nastavljamo sa programom - Pozz!

Predrag J.

Napokon slobodna da budem sve što želim...

Čitajući iskustva drugih, pitala sam se da li je to moguće? Šta ima u toj hipnozi da je toliko hvale? Sada znam! Sve je drugačije od onoga što su mi govorili i objašnjavali čitav moj život. Reči i uvrede koje sam stalno prevrtala i tumačila u mojoj glavi sada su dobile potpuno drugi smisao. One pripadaju onima koji su mi ih uputili, a ne meni! Napokon se osećam slobodna da budem i radim sve ono što Ja želim!

Slavica P.