Osuđivanje & Zameranje

Osećajući se suprotno od onoga za čim čeznemo, mi učimo o vrednosti i značenju onoga ka čemu težimo. Većina ljudi živi u uverenju dа nаša pаtnjа i bol vode do osuđivanja i kritikovanja. To, međutim, nije istina.


Osuđivanje i kritikovanje su ono što nas vodi do patnje i bola. Kаdа izberemo da se oslobodimo osuđivanja i kritikovanja, mi oslobađamo sebe od patnje i okrećemo se ka dobroti i unutrašnjem miru.

Promena doživljaja sebe...

Ovo je proces kroz koji moramo proći da bismo ga u potpunosti razumeli i primenjivali. Potrebno je da osetimo bol koji dolazi zbog osuđivanja i kritikovanja – tek nakon toga možemo shvatiti da je osuđivanje i kritikovanje uzrok tom bolu.


Za našu svest osuđivanje je prirodna posledica patnje. S druge strane, za našu dušu patnja je prirodna posledica osuđivanja. Svako naše osuđivanje drugih ljudi u stvari je skriveno samoosuđivanje.


Osuđivanje drugih samo je odraz našeg odnosa prema sebi!

Živeti Svoj Život

Da vas podsetim: ovo je vaš život i ovo je vaše vreme. Nećete dobiti neku drugu priliku da živite svoj život u nekom boljem vremenu. Ovo vam je jedina prilika i ovo je jedino vreme koje vi imate.

Zato zapitajte sebe šta biste sada radili kada biste znali da ćete umreti sledeće nedelje. Kad odgovorite na to pitanje, onda zapitajte sebe: „Zašto to ne radim sad?“ & Krenite to da radite Odmah!PROČITAJTE SLEDEĆE:

JEDNOSTAVNO & EFIKASNO

U današnjem vremenu velikih izazova i stalne neizvesnosti, svakome od nas je potrebna podrška i pomoć. Potrebna su nam jasna i precizna uputstva: "Šta, Kad & Kako" radimo da bi uspešno rešili svoje probleme. Hipnoza nam upravo to pruža! Uradite pravu stvar za sebe:

"Manje Problema - Više Zadovoljstva"