HIPNOZA

"Tako lako da je radiš zatvorenih očiju"

Hipnoza u Tri Koraka

1. Mentalna Relaksacija

Oslobađanje bespotrebnih misli i uspostavljanje maksimalne koncentracije

2. Emotivno Pražnjenje

Pražnjenje negativnih emocija i osećanja koji nam izazivaju nelagodnost i zamagljuju svest

3. Kondicioniranje

Kreiranje novog  ponašanja kondicioniranjem jasnih i preciznih sugestija

Pitanja & Odgovori

ko MOŽE BITI HIPNOTISAN?

Svako ko svesno odluči da prati i izvršava jednostavne i precizne instrukcije MOŽE biti hipnotisan. Koliko brzo? - U roku nekoliko minuta. Vaša svesna odluka je ključ koji otvara vrata do vaše podsvesti i dopušta vam da osetite beneficije koje nam hipnoza omogućava.

DA LI je HIPNOza opasna?

NE! Hipnoza nije opasana, zato što je to jezik naše unutrašnje komunikacije, odnosno naša prirodna sposobnost da komuniciramo sami sa sobom putem svojih misli, osećanja i emocija. Dokaz tome je naše 'normalno' svakodnevno ponašanje...

Mi stalno 'sami sebi' nešto tumačimo, objašnjavamo, planiramo, analiziramo, itd. 

Sve to, nije ništa drugo do čista hipnoza! - Zašto hipnoza?

Zato što radeći to godinama, mi smo 'kreatori' našeg današnjeg ponašanja i razmišljanja, odnosno svojih sadašnjih problema.

Koristeći sve to što već znamo da radimo, ali na pravilan način! Mi kreiramo svoje željene promene - Bez ikakve opasnosti po nas!

KAKO postići maksimUM?

Praksa je pokazala da se maksimalni rezultati najlakše postižu kombinovanjem živih i snimljenih seansi. 

Radeći na ovaj način mi postižemo sledeće:
1) Otkrivamo emotivne uzroke naših problema i reprogramiramo svoje ponašanje i razmišljanje.

2) Oslobađamo se potisnutih, negativnih osećanja i emocija koje su pravi uzrok postojećih problema.
3) Direktno upravljamo svojim rezultatima - Svako nova seansa ubrzava i pojačava naše rezultate!
Za većinu problema koji nas muče obično je potrebno svega nekoliko živih seansi, a rezultate svoje promene potvrđujemo i kondicioniramo snimljenim seansama. 

JEDNOSTAVNO & EFIKASNO

U današnjem vremenu velikih izazova i stalne neizvesnosti, svakome od nas je potrebna podrška i pomoć. Potrebna su nam jasna i precizna uputstva: "Šta, Kad & Kako" radimo da bi uspešno rešili svoje probleme. Hipnoza nam upravo to pruža!