HIPNOZA BEOGRAD

Centar Pozitivnih Promena


HIPNOZA

"Tako lako da je radiš zatvorenih očiju"

Mali je broj tajni koje vekovima to i ostanu... Hipnoza je jedna od tih tajni, koja je nekim čudom i dalje sakrivena od ljudi.

Možda je upravo zbog toga većina ljudi zamišlja i tumači kao nešto vrlo mistično...

Takvo mišljenje im na žalost automatski isključuje sve beneficije, koje nam hipnoza pruža i donosi.

Hipnoza je brza i precizna, a pri tome potpuno prirodna metoda za kreiranje ličnih promena!

Upravo ta činjenica predstavlja osnovni razlog zašto većini ‘oficijelnih metoda’ odgovara da hipnoza i dalje ostane dobro sakrivena tajna!

Definicija Hipnoze

Definicija Hipnoze po ‘Anglo-Saksonskom’ zakonu glasi:

“Hipnoza je zaobilaženje kritičke osobine svesti i uspostavljanje selektivnog razmišljanja”

Pogledajte video koji to dodatno objašnjava...

Kritička Osobina Svesti

Kritička osobina svesti, predstavlja demonstraciju našeg sadašnjeg, svesnog znanja o sebi, koje se ogleda u našem ponašanju, razmišljanju i tumačenju sebe i svog života.

Kritička osobina svesti funkcioniše tako što poredi sve nove informacije sa našim, prethodnim iskustvima u vezi tih i njima sličnih informacija.

Na osnovu tog poređenja, mi naizgled ‘automatski’ reagujemo, tako što prema novim informacijama ‘imamo ili nemamo’ neki unutrašnji otpor.


U skladu sa tim, svaka nova informacija koja je u harmoniji sa našim prethodnim iskustvima, ne izaziva otpor u nama i mi je prihvatamo... 
...a, svaka informacija koja nije u harmoniji sa našim prethodnim iskustvima, automatski izaziva neku vrstu otpora u nama, pa je mi osporavamo i dovodimo u pitanje.


Ovo objašnjenje ‘kritičke osobine svesti’ ujedno predstavlja i direktni odgovor na pitanje:

Zašto nam je toliko teško da promenimo bilo koju naviku ili postojeće ponašanje, bez obzira na našu svesnu želju.

Hipnoza & Kritička Osobina Svesti

Kad se zaobiđe ‘kritička osobina svesti’ i uspostavi ‘selektivno razmišljanje’ spremni smo za instrukcije i sugestije, koje će promeniti naše postojeće navike, razmišljanje i ponašanja.

Zvuči super jednostavno, ali...

Da je sve tako jednostavno, onda bi mogli da garantujemo eliminaciju svakog problema u roku samo jedne seanse!

Drugim rečima, dovoljno bi bilo da zaobiđemo kritičku osobinu svesti i sugerišemo:

"Od sad na ubuduće Vi se non-stop osećate sjajno"

Međutim, realnost je malo drugačija...

Kad se zaobiđe ‘kritička osobina svesti’ u vama i dalje postoje problemi, zbog kojih tražite pomoć. ali...

Sad imamo otvoren pristup do 'podsvesti' i možemo krenuti sa rešavanjem tih problema.

Hipnoza - Prirodno Rešenje Problema

Većini ljudi seansa hipnoze predstavlja 'prvo svesno' iskustvo sa svojim 'unutrašnjim' dešavanjima.

Seanse hipnoze uvek se sastoje od tri vrlo jednostavna koraka…

  1. Uspostavljamo 'mentalnu relaksaciju' zaobilaskom kritičke osobine svesti...

  2. Praznimo postojeće ‘emotivne i čulne’ dokaze o postojanju problema...

  3. Sugerišemo i kondicioniramo 'nove modele' reagovanja, ponašanja i razmišljanja...

Iako ova tri koraka deluju odvojeno, oni se uvek rade simultano u toku svake seanse hipnoze.

Za većinu problema, obično je potrebno svega nekoliko seansi hipnoze, a sve ostvarene promene potvrđujemo i pojačavamo pratećim programima.

Rezultat toga je da se sa svakim novim danom osećamo sve bolje, a naši problemi se ubrzano tope i nestaju...

Pitanja & Odgovori

DA LI SVAKO MOŽE BITI HIPNOTISAN?

DA! Svako ko svesno odluči da prati i izvršava jednostavne i precizne instrukcije MOŽE biti hipnotisan. Koliko brzo? - U roku nekoliko minuta. Vaša svesna odluka je ključ koji otvara vrata do vaše podsvesti i dopušta vam da osetite beneficije koje nam hipnoza omogućava.

KAKO JE NAJBOLJE POČETI SA HIPNOZOM?

Praksa je pokazala da je najbolje početi sa snimljenim programima. Radeći na taj način, postižete dvostruki efekat:
1) Praktično se upoznajte sa procedurom rada, odnosno instrukcijama i sugestijama koje čine seansu hipnoze.
2) Direktno upravljate rezultatima koje vam hipnoza isporučuje. - Svako novo ponavljanje pojačava rezultat!
Većini problema za koje postoji program, retko kad su potrebne i dodatne žive seanse. U skladu sa tim, što više radite po programu, pozitivni efekti hipnoze se eksponencijalno uvećavaju.

RAZLIKA IZMEĐU SEANSI UŽIVO I SNIMLJENIH?

Osnovna razlika je u mišljenju. Većina ljudi 'misli' da će svoje željene rezultate postići brže i sa manje napora, ukoliko dođu na žive seanse. Međutim, obično nisu u pravu. Kao prvo i osnovno, zato što sebi ne mogu da priušte više od jedne ili eventualno dve seanse, a to za većinu problema koji ih godinama muče nije dovoljno. Analogno tome, snimljene seanse svakog programa, vama  stoje non-stop na raspolaganju. I sa svakim novim preslušavanjem, vaši rezultati su sve očigledniji. Naravno, vi možete kombinovati programe i slušati različite seanse po nekoliko puta dnevno. Sve zavisi isključivo od vas i vaše spremnosti da napravite željene promene.