HIPNOZA BEOGRAD

Centar Pozitivnih Promena


HIPNOZA

"Tako lako da je radiš zatvorenih očiju"

Mali je broj tajni koje vekovima to i ostanu... Hipnoza je jedna od tih tajni, koja je nekim čudom i dalje sakrivena od ljudi.

Možda je upravo zbog toga većina ljudi zamišlja i tumači kao nešto vrlo mistično...

Takvo mišljenje im na žalost automatski isključuje sve beneficije, koje nam hipnoza pruža i donosi.

Hipnoza je brza i precizna, a pri tome potpuno prirodna tehnika za rešavanje naših problema!

Upravo ta činjenica predstavlja osnovni razlog zašto većini ‘oficijelnih metoda’ odgovara da hipnoza i dalje ostane dobro sakrivena tajna!

Definicija Hipnoze

“Hipnoza je zaobilaženje kritičke osobine svesti i kreiranje novog načina razmišljanja i ponašanja”

Kritička Osobina Svesti

Kritička osobina svesti, predstavlja demonstraciju našeg sadašnjeg, svesnog znanja o sebi, koje se ogleda u našem ponašanju, razmišljanju i tumačenju sebe i svog života.

Kritička osobina svesti funkcioniše tako što poredi sve nove informacije sa našim, prethodnim iskustvima u vezi tih i njima sličnih informacija.

Na osnovu tog poređenja, mi reagujemo ‘automatski’, tako što prema novim informacijama ‘imamo ili nemamo’ unutrašnji otpor.


U skladu sa tim, svaka nova informacija koja je u harmoniji sa našim prethodnim iskustvima, ne izaziva otpor u nama i mi je prihvatamo... 
...a, svaka informacija koja nije u harmoniji, automatski izaziva neku vrstu otpora u nama, pa je mi osporavamo i dovodimo u pitanje.


Ovo objašnjenje ‘kritičke osobine svesti’ ujedno predstavlja i direktni odgovor na pitanje:

Zašto je 'svesnim naporom' teško promeniti bilo koju lošu naviku ili problematično ponašanje, bez obzira na našu želju.


Zaobilaskom svoje ‘kritičke osobine svesti’ možemo kreirati naše željene promene!

Hipnoza - Prirodno Rešenje Problema

Većini ljudi seansa hipnoze predstavlja 'prvo svesno' iskustvo sa svojim 'unutrašnjim-emocionalnim' dešavanjima.

Seanse hipnoze uvek se sastoje od tri vrlo jednostavna koraka…

  1. Uspostavljamo 'mentalnu relaksaciju' zaobilaskom kritičke osobine svesti.

  2. Kreiramo 'emocionalnu harmoniju' prazneći postojeće 'psiho-fizičke' dokaze problema...

  3. Programiramo i kondicioniramo 'nove modele' ponašanja i razmišljanja...

Iako ova tri koraka deluju odvojeno, oni se uvek rade simultano u toku svake seanse hipnoze.

Za većinu problema, obično je potrebno svega nekoliko seansi hipnoze, a sve ostvarene promene potvrđujemo i pojačavamo snimljenim seansama.

Rezultat toga, sa svakim novim danom osećamo se sve bolje, a naši problemi se ubrzano tope i nestaju...

Pitanja & Odgovori

DA LI SVAKO MOŽE BITI HIPNOTISAN?

DA! Svako ko svesno odluči da prati i izvršava jednostavne i precizne instrukcije MOŽE biti hipnotisan. Koliko brzo? - U roku nekoliko minuta. Vaša svesna odluka je ključ koji otvara vrata do vaše podsvesti i dopušta vam da osetite beneficije koje nam hipnoza omogućava.

DA LI je HIPNOza opasna?

NE! Hipnoza je jezik naše unutrašnje komunikacije, odnosno naša prirodna sposobnost da komuniciramo sami sa sobom putem svojih misli, osećanja i emocija. Dokaz tome je naše 'normalno' svakodnevno ponašanje...

Mi stalno 'sami sebi' nešto tumačimo, objašnjavamo, planiramo, analiziramo, itd. 

Sve to, nije ništa drugo do čista hipnoza! - Zašto hipnoza?

Zato što radeći to godinama, mi smo 'kreatori' našeg današnjeg ponašanja i razmišljanja, odnosno svojih sadašnjih problema.

Koristeći sve to što već znamo da radimo, ali na pravilan način! Mi kreiramo svoje željene promene - Bez ikakve opasnosti po nas!

KAKO postići maksimalne rezultate?

Praksa je pokazala da se maksimalni rezultati najlakše postižu kombinovanjem živih i snimljenih seansi. 

Radeći na ovaj način mi postižemo sledeće:
1) Otkrivamo emotivne uzroke naših problema i reprogramiramo svoje ponašanje i razmišljanje.

2) Oslobađamo se potisnutih, negativnih osećanja i emocija koje su pravi uzrok postojećih problema.
3) Direktno upravljamo svojim rezultatima - Svako nova seansa ubrzava i pojačava naše rezultate!
Za većinu problema koji nas muče obično je potrebno 4-6 živih seansi, a rezultate svoje promene potvrđujemo i kondicioniramo snimljenim seansama. 

RAZLIKA IZMEĐU SEANSI UŽIVO I SNIMLJENIH?

Osnovna razlika je u mišljenju. Većina ljudi 'misli' da će svoje željene rezultate postići brže i sa manje napora, ukoliko dolaze isključivo na žive seanse. Međutim, nisu u pravu. Kao prvo i osnovno, snimljene seanse nam stoje non-stop na raspolaganju, i sa svakim novim preslušavanjem naši rezultati su sve bolji i očigledniji. U skladu sa tim: Žive seanse nam služe za demontiranje uzroka naših problema, a snimljene za kondicioniranje novog ponašanja i ubrzavanje procesa naše promene.

GOSPODAR SVOJE SUDBINE

Crni oblaci su se nadvili, a dok se ne raziđu...

U današnjem vremenu velikih izazova i stalne neizvesnosti, svakome od nas je potrebna podrška i pomoć. Potrebna su nam jasna i precizna uputstva: "Šta, Kad & Kako" radimo da bi uspešno rešili svoje probleme. Hipnoza nam upravo to pruža!