HIPNOZA BEOGRAD

Centar Pozitivnih Promena


SAMOHIPNOZA

Jednom naučiš - Koristiš ceo život

Samohipnoza predstavlja osnovnu formu hipnoze, zato što je svi mi radimo non-stop, čitav naš život.

Tehnički posmatrano, to je proces hipnoze u kome ‘lično mi’ istovremeno igramo dve uloge.

  1. Ulogu hipnotizera(osoba koja daje sugestije)

  2. Ulogu klijenta(osoba koja prima sugestije)

Zapitajte sebe sad, šta je naše svakodnevno razmišljanje, planiranje, analiziranje i tumačenje svega što nam se dešava…

Odnosno, svi naši svakodnevni razgovori ‘nas samih sa sobom’ na bilo koju temu?

To nije ništa drugo, nego čista samohipnoza!

Prosto neverovatno, a toliko očigledno.


Koliko često koristimo samohipnozu?

Šta mislite, koliko puta dnevno mi pričamo sami sa sobom: 157, 829 ili 1536 puta?

Svako od nas toliko često priča sam sa sobom, da je to prosto nemoguće prebrojiti.

Mi to radimo sad, ovog trenutka:

  - Ja dok pišem ovaj tekst pričam sam sa sobom, pitajući se kako da vam sve ovo objasnim.

  - Vi isto tako čitatajući moje reči, pričate sami sa sobom objašnjavajući sebi ovo šta sam ja napisao.

Ovakvu vrstu ‘lične, interne komunikacije’ mi imamo non-stop, 24/7/365, čitav naš život.


Ko je stalni sagovornik u našoj glavi?

Ako sad obratimo pažnju na ovo pitanje, mi neminovno otkrivamo tog našeg ‘stalnog’ nevidljivog sagovornika.

Sagovornika, koji nam se nikada ne obraća putem glasa, nego isključivo putem naših misli.

Naših misli kojima mi ‘u sebi za sebe’ uvek nešto planiramo, analiziramo i objašnjavamo, pitamo se i odgovaramo, tumačimo i zaključujemo.

Ovakva naša stalna, interna komunikacija direktna je potvrda postojanja naše podsvesti.

Jer da nema naše podsvesti sa ‘kime ili čime’ mi to non-stop, potpuno svesno komuniciramo?


Naša podsvest

Naša podsvest je direktni predstavnik lično našeg unutrašnjeg sveta i ona radi 24/7/365...

Naš unutrašnji svet, koji je sastavljen od naših:

  - Osećanja

  - Emocija

  - Memorija

  - Uverenja & Stavova

  - Reakcija & Ponašanja

Zbog svega pobrojanog...

Podsvest je ‘direktni’ pokretač svih naših 'spontanih' raspoloženja, automatskih reakcija i stalnih, uobičajenih ponašanja.

To znači da naša podsvest predstavlja pravog Genija uspavanog u nama, koji jedva čeka da ga probudimo i napokon koristimo - Pravilno!


Svakodnevna samohipnoza

Svakoga dana u svakom trenutku našeg života, samo ‘lično mi’ boravimo u svome telu i glavi.

Samo ‘lično mi’ iz dana u dan osećamo i non-stop analiziramo i tumačimo sve to što se dešava lično nama....

Zbog svega toga, zaključak glasi...

Mi smo taj hipnotički glas koji stalno priča ‘sa nama - u nama - o nama'

Mi smo taj hipnotizer koji konstantno iz dana u dan ‘lično našim’ rečima kreira, tumači i potvrđuje sve naše ideje, stavove, uverenja i automatski opravdava ili osuđuje sva lično naša ponašanja.

Mi smo taj hipnotizer, koji iz dana u dan kondicionira sve naše ‘automatske’ reakcije, bez obzira šta mi ‘svesno’ mislimo o njima, a pri tome ih i dalje ponavljamo.

Jednostavno rečeno, mi smo neverovatno dobri u ulozi svog ličnog hipnotizera!

Hipnotizera koji nas ‘lično našim’ stalnim sugestijama vodi i usmerava da budemo baš takvi, kakvi smo danas.

E, upravo iz tog razloga...

Mi isto tako možemo biti dobri u ulozi svog ličnog hipnotizera, koji nas usmerava da budemo i imamo sve ono što želimo!

To je za nas vrlo lako, zato što nastavljamo da radimo sve to što smo i do sada radili, ali uz jednu malu modifikaciju!


Pravilna samohipnoza

Najvažniji faktor u svakom poslu, pa samim tim i u samohipnozi je pravilan način rada.

Što će reći, ukoliko ne radimo pravilno, nema ništa od naših željenih rezultata.

Čim nema naših željenih rezultata, mi po navici vrlo brzo odustajemo.

Zvuči poznato?

Naravno da zvuči, a evo i zašto je tako:

Profesionalni hipnotizeri, skoro svaki ljudski problem rešavaju relativno brzo i lako.

Naravno, to važi za profesionalne hipnotizere, ali šta se dešava sa običnim ljudima, koji se prvi put sreću sa samohipnozom i nemaju nikakvo ni znanje, a ni iskustvo.

Šta se tim ljudima dešava kad počnu da prave one neminovne, početničke greške?

Dešava se sledeće:

Svaka od tih početničkih grešaka usporava njihove željene promene pa se oni zbog toga osećaju gore, umesto bolje.

Zbog takvih ‘početnih rezultata’ većina ljudi te svoje ‘početničke greške’ nikada ne doživljava kao proces ličnog razvoja i početne stepenice do svog uspeha.

Umesto toga...

Oni odmah počnu da kritikuju i osuđuju tehniku koju još uvek ne znaju da koriste pravilno.


Koraci samohipnoze

Baš kao i sa svakim drugim znanjem i veštinom, tako i sa samohipnozom...

Apsolutno je neophodno da imamo jasne i precizno definisane ‘korake rada’ koji nas stalnom, svakodnevnom primenom uvek vode do naših željenih rezultata.

Kod samhipnoze se uvek primenjuju sledeća tri koraka rada:

 # Prvi korak nas vodi kroz proces pražnjenja naših postojećih 'emocija i osećanja', koje predstavljaju 'mentalne i fizičke' blokade u nama.


Sve dok ne ispraznimo naše sadašnje blokade, svaki pokušaj željene promene je prosto nemoguća misija.

# Drugi korak nas vodi do zaobilaska ‘kritičke osobine naše svesti’ i uspostavljanja mentalne relaksacije.


Bez zaobilaska ‘kritičke osobine naše svesti’ mi nemamo otvoren pristup do naše podsvesti!

Zato što naša sadašnja, postojeća uverenja o nama i našim sposobnostima, odnosno ‘kritička osobina naše svesti’ predstavlja ‘nemilosrdnog čuvara’ svih naših postojećih, spontanih reakcija i ponašanja, koje želimo da promenimo.

 # Treći korak je da maksimalno iskoristimo, sad otvoreni pristup našoj podsvesti i upijajući super precizne sugestije, kreiramo željene promene.

Radeći na ovaj način i upijajući precizne sugestije, zakon ‘repeticije’ napokon može da zaživi u nama!

Kao što se vidi iz ovog prikaza, neophodnih koraka...

To toliko propovedano slušanje pozitivnih sugestija, apsolutno je nedovoljno samo po sebi, ukoliko pre toga nismo uradili i prva dva koraka.

Ponavljam, prva dva koraka su definitivno obavezni u kreiranju baš svih vrsta promena.

Ukoliko ih preskočimo, svaki naš pokušaj promene postaje još jedan neuspeli pokušaj.

Svakodnevnom praktičnom primenom ova tri koraka mi automatski preuzimamo potpunu kontrolu nad našim promenama i postajemo kreatori lično našeg uspeha - Svakog dana!


Kliknite na sliku i pogledajte ponudu uspešnih programa samohipnoze...

Pitanja & Odgovori

KAKO POČETI SA SAMOHIPNOZOM?

Praksa je pokazala da je najbolje početi paralelno sa živim seansama . Radeći na taj način, postižete sledeće:
1) Praktično se upoznajte sa procedurom rada, odnosno instrukcijama i sugestijama koje čine hipnozu.
2) Direktno upravljate rezultatima koje vam hipnoza isporučuje - Svako novo ponavljanje pojačava rezultat!
U skladu sa tim, što više radite po programu, pozitivni efekat hipnoze se eksponencijalno uvećava.

KO SVE MOŽE DA KORISTI SAMOHIPNOZU?

Svako ko svesno odluči da prati i izvršava jednostavne i precizne instrukcije MOŽE koristiti samohipnozu. Vaša svesna odluka je ključ koji otvara vrata do vaše podsvesti i Vama dopušta da osetite beneficije koje nam hipnoza omogućava.

RAZLIKA IZMEĐU SEANSI UŽIVO I SNIMLJENIH?

Osnovna razlika je u mišljenju. Većina ljudi 'misli' da će svoje željene rezultate postići brže i sa manje napora, ukoliko dođu na žive seanse. Međutim, obično nisu u pravu. Kao prvo i osnovno, zato što sebi mogu da priušte najviše jednu ili eventualno dve seanse, a to za većinu problema koji ih godinama muče definitivno nije dovoljno.
Analogno tome, snimljene seanse vam non-stop stoje na raspolaganju i sa svakim novim preslušavanjem vaši rezultati su sve očigledniji! Naravno, vi možete kombinovati programe i slušati različite seanse i po nekoliko puta dnevno. Sve zavisi isključivo od vas i vaše spremnosti da napravite svoje željene promene.